Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Sitoudumme suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Olemme laatineet asiaan liittyen tietosuojaselosteen, joka löytyy verkkosivustoltamme. Tietosuojaselosteessa kerrotaan asiakasrekisteriin kerättävät tiedot sekä niiden käyttötarkoitukset.

1. Rekisterinpitäjä

Jukkola Systems Oy
Levytie 9
67800 Kokkola
toimisto@jukkolasystems.fi
y-tunnus 2091555-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sara Jukkola
Jukkola Systems Oy
toimisto@jukkolasystems.fi

3. Rekisteröidyt

Asiakkaat: yritykset ja heidän yhteyshenkilöt sekä yksityisasiakkaat.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättyjä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon ja ylläpitoon, sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, ellei sitä ole kielletty.

5. Rekisterin tietosisältö

– etu- ja sukunimi
– puhelinnumero
– sähköposti
– ammatti
– toimitus- ja laskutusosite
– yritys
– y-tunnus
– ostotapahtumat (ostettu tuote/palvelu, ajankohta)
– suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Tietolähteet

Rekisteriin kerätty tieto on peräisin suoraan asiakkaalta tai henkilön edustaman yrityksen verkkosivustolta.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja palvelun suorittaminen sitä vaatii. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus ja käyttöoikeus

Tiedot on tallennettu Jukkola Systems Oy:n tietojärjestelmään. Tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksilla ja salosanoin. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän lukuun toimivilla henkilöillä, joille se työtehtävien täyttämiseksi on tarpeen.

9. Evästeet (cookies)

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää oikaisua virheelliseen tietoon. Sekä tarkastus, että oikaisu pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2). Tarkistuspyyntö on oltava yksilöitävissä ja tunnistettavissa.

Tietosuojaseloste on laadittu 16.5.2018. Muokattu 2.4.2023
Kokkolassa
Jukkola Systems Oy