Maadoitusrenkaat

Suojaa sähkömoottorin laakerit AEGIS®️ akselin maadoitusrenkailla

Jukkola Systems myy ja varastoi Electro Static Technologyn AEGIS®️ akselin maadoitusrenkaita, joita käytetään miljoonissa moottoreissa eri puolilla maailmaa laakerien vaurioiden ja vikojen estämiseksi.

AEGIS® SGR -akselin maadoitusrengas estää sähköisiä laakerivaurioita ohjaamalla haitalliset akselijännitteet ja laakerivirrat turvallisesti maahan. AEGIS® SGR:n erittäin johtavat mikrokuidut tarjoavat luotettavimman virranpoistotekniikan akselin maadoitukseen “pienimmän resistanssin polun” kautta, mikä pidentää merkittävästi moottorin käyttöikää.

Sähkömoottori toimii kuin kondensaattori, jossa taajuusmuuttajasta tuleva korkeataajuinen yhteismuotoinen jännite luo kapasitiivisen jännitteen moottorin roottoriin ja akseliin. Nämä korkeataajuiset yhteismuotoiset virrat pyrkivät löytämään kulkureitin takaisin taajuusmuuttajalle ja kulkiessaan laakerin lävitse aiheuttavat kipinöinnin takia vaurioita laakerin vierintäpinnoille. Laakereissa olevat kapasitiivisen purkausvirran aiheuttamat mikroskooppiset kuopat ja huonontunut voiteluaine aiheuttavat kitkaa ja melua moottorin laakereissa. Lopulta laakeriin kehittyy ns. ”pyykkilautakuviota”, joka aiheuttaa moottorin laakerin vikaantumisen.

AEGIS® uKIT Yleiskiinnitysvaihtoehdot ulkoiseen asennukseen

Varastoimme AEGIS®️ uKIT maadoitusrenkaita IEC-akselihalkaisijoihin 28–110 mm.

Maadoitusrenkaamme universaalilla yleiskiinnityssarjalla lisäät asennuksesi joustavuutta useiden kiinnikkeiden ansiosta, jotka mahdollistavat yleiset asennusvaihtoehdot. Näiden sarjojen avulla voit sovittaa maadoitusrenkaamme lähes mihin tahansa moottorimalliin. Varastossa olevat uKIT:t ovat saatavilla IEC-runkokokoihin 100–400.

Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä tai lue lisää AEGIS kotisivuilta: https://www.est-aegis.com/

Maadoitushihnat korkeataajuisen maadoitusvirran maadoittamiseen

Maadoitushihna korkeataajuisten maadoitusvirtojen maadoittamiseen on laajasti tunnustettu tehokkaimmaksi tavaksi liittää laitteita sähköisesti. Kun moottoria syötetään taajuusmuuttajalla, muodostuu ylempänä mainittuja korkeataajuisia virtoja/jännitteitä. Maadoittamalla sähkömoottori maadoitushihnalla, virta kulkee luotettavasti maadoitushihnan läpi muiden herkkien laitteiden sijaan. Ja kun moottori on liitetty kuormalaitteisiin (pumppu, puhallin, vaihdelaatikko), kaikki kahden koneen välinen hajavirta kulkee hihnan läpi sen sijaan, että se kulkisi haitallisesti laakereiden läpi. Yhdessä AEGIS®-akselin maadoitusrenkaat ja maadoitushihnat varmistavat, että mahdollisesti tuhoavalla suurtaajuisella virralla on tuhoamaton reitti moottorin akselilta runkoon ja rungosta takaisin taajuusmuuttajaan.

Maadoitushihnan toiminta perustuu ns. ”virranahto” ilmiöön. Litteät johtimet tuottavat pieni-induktanssisemman reitin kuin pyöreät johtimet.

HAITALLISTEN LAAKERIVIRTOJEN SYNTYMEKANISMI:

Taajuusmuuttujakäyttöisissä moottoreissa saattaa muodostua laakerivirtoja ja akselijännitteitä, jotka voivat johtaa ennenaikaiseen laakerin rikkoutumiseen. Pääsääntöisesti laakerivirrat syntyvät epäsymmetrisestä kolmivaihejännitteestä moottorin syötössä ja puutteellisesta suojautumisesta niitä vastaan.

Kolmivaiheisessa verkossa jännitteen summa on 0V, millä tahansa ajankohdalla mitattuna. Taajuusmuuttaja muuttaa symmetrisen verkon jännitteen epäsymmetriseksi jännitteeksi moottorin liittimillä, tällöin kolmen vaiheen summajännite ei ole enää 0V kuin satunnaisesti ja jäljelle jää korkeataajuinen jäännösjännite, jota kutsutaan yhteismuotoiseksi jännitteeksi.

Laakerivirtoja on kolmea eri kategoriaa, jotka kaikki syntyvät tuon korkeataajuisen yhteismuotoisen jännitteen aiheuttamana.
Nämä kolme kategoriaa ovat:

 1. Suurtaajuinen akselin maadoitusvirta (virta riippuvainen)
 2. Kiertovirta (virta riippuvainen)
 3. Kapasitiivinen purkausvirta (jännite riippuvainen)

SUOJAUTUMINEN LAAKERIVIRTOJA VASTAAN TAAJUUSMUUTTAJA KÄYTÖISSÄ:

Laakerivirtoja vastaan voidaan suojautua mm. alla olevilla menetelmillä.

 

 • Maadoittamalla akseli moottorin runkoon elastisella maadoitusharjalla
 • Taajuusmuuttajassa moottorikaapelin EMC- maadoitus.
 • Mahdollinen turvakytkin EMC- kelpoinen ja kaapelien oikeanlainen maadoitus turvakytkimellä.
 • Moottorin kaapeliläpivienti EMC-hyväksytyillä holkkitiivisteillä.
 • Käyttämällä moottorissa eristettyä laakerointia N-päässä 315 runkokoosta ylöspäin, mutta suositellaan käytettäväksi jo 225 rungosta lähtien
 • Lisäämällä yhteismuotoiseen piiriin induktanssia käyttämällä ferriittirenkaita moottorikaapelin ympärillä taajuusmuuttajan lähdössä. Suurin hyöty on isoimmilla moottoreilla eli 355- runkoiset ja tätä suuremmat moottorit
 • Maadoittamalla akseli moottorin runkoon elastisella maadoitusharjalla
 • Käyttämällä eristettyä kytkintä
 • Lisäämällä suurtaajuisien virtojen maadoituksia, maadoittamalla moottori maadoitushihnalla
 • Käyttämällä taajuusmuuttajan lähdössä sini-suodinta
Ota yhteyttä ja kysy tarjous!

Lasse Karjalainen

Myynti-insinööri

+358 440 319 155

 

Janne Mäkelä

Myyntijohtaja Suomi

+358 440 319 156